#
Abhiskar Bhattarai
0
#
Achhe Lal Das
0
#
Amar Khand
0
#
Amar Nath
2
#
Amrit Dangol
2
#
Amritraj Adhikari
0
#
Anil Bomjan Tamang
2
#
Anil Khadka
0
#
Anil Khadki
22
#
Anil Pariyar
0
#
Anish Gurung
0
#
Anisha Gurung
1
#
Anita Subedi
0
#
Anju Rai
1
#
Anju Rai
0
#
Ankit Karki
2