#
Dr. Sandip Raj Pandey
1800 Likes
#
Madan Kumar Shah
944 Likes
#
Gitanjali Khadka
805 Likes
#
Badri Prasad Bhandari
444 Likes
#
Yuvraj Tiwari
319 Likes
#
Deepak Dahal
250 Likes
#
Srijana Adhikari
212 Likes
#
Puspa Raj Oli
191 Likes
#
Shree Bhadra Pangeni
171 Likes
#
Santosh Khatri
155 Likes
#
Lalit Runiyar
150 Likes
#
Menu Kumar Shrestha
144 Likes
#
Narendra Maharjan
135 Likes
#
Kesh Bahadur Gurung
131 Likes
#
Prem Lal Lamsal
116 Likes
#
Proshan Adhikari
110 Likes