#
Dr. Sandip Raj Pandey
1793 Likes
#
Madan Kumar Shah
932 Likes
#
Gitanjali Khadka
764 Likes
#
Badri Prasad Bhandari
434 Likes
#
Yuvraj Tiwari
316 Likes
#
Deepak Dahal
247 Likes
#
Srijana Adhikari
210 Likes
#
Puspa Raj Oli
187 Likes
#
Shree Bhadra Pangeni
168 Likes
#
Santosh Khatri
152 Likes
#
Lalit Runiyar
147 Likes
#
Menu Kumar Shrestha
140 Likes
#
Narendra Maharjan
132 Likes
#
Kesh Bahadur Gurung
127 Likes
#
Prem Lal Lamsal
114 Likes
#
Proshan Adhikari
106 Likes