#
Dr. Sandip Raj Pandey
1787
#
Madan Kumar Shah
903
#
Badri Prasad Bhandari
419
#
Yuvraj Tiwari
310
#
Deepak Dahal
246
#
Srijana Adhikari
210
#
Puspa Raj Oli
183
#
Shree Bhadra Pangeni
164
#
Santosh Khatri
152
#
Lalit Runiyar
147
#
Menu Kumar Shrestha
139
#
Narendra Maharjan
130
#
Kesh Bahadur Gurung
125
#
Prem Lal Lamsal
114
#
Proshan Adhikari
105
#
Gitanjali Khadka
90